/ Община Белоградчик
В Белоградчик се проведе традиционната трудова борса, организирана от Дирекция "Бюро по труда".

Завърши състезанието по планинско колоездене в Белоградчик (СНИМКИ)

Целта на проявата бе да се даде шанс на регистрираните безработни лица да се срещнат с предприемачи и работодатели и да проучат своите възможности за трудова реализация. На борсата се представиха осем фирми от Белоградчик, Димово, Ружинци и Видин.

Явор Попов - експерт "Военен отчет" в община Белоградчик, даде подробна информация за набирането на кандидати за кадрови военни - гвардейска част, военоморски сили, специални войски и други.

Повече приемни семейства има вече в Белоградчик

В момента тече срокът за подаване на молби от кандидатите за преминаването на конкурс за одобрение. Останалите фирми набират шофьори за нуждите на "Пътно поддържане" ЕООД, работници за дърводобив и дървопреработване, работник за автомивка, кухненски работници и сервитоьори за хан, търговски работник и в сферата на общественото хранене и други.

Директорът на Дирекция "БТ" Ангел Георгиев, увери всички присъстващи, че още тези дни свободните работни места ще бъдат обявени на таблото на дирекцията.