Черен и белоглави лешояди във Врачанския Балкан.
Черен и белоглави лешояди във Врачанския Балкан. / Дружество за защита на хищните птици
След проведен мониторинг от орнитолози, в Природен парк „Врачански Балкан“ бяха установени и трите вида лешояди, които в наши дни обитават България. Птиците са наблюдавани в периода от 19 до 25 юни. Белоглавите лешояди в района в момента са около 40 - 50, от които 8 двойки отглеждат малки. Тук е наблюдаван неколкократно един черен лешояд. Той е маркиран с крилна марка № 88 в Национален парк „Дадя - Лефкими - Суфли“, Гърция. Един египетски лешояд е установен да се храни на площадката за подхранване на лешояди над с. Д. Озирово. Понастоящем в Европа - извън Иберийския полуостров - черният и египетският лешояд са едни от най-редките и застрашени от изчезване видове птици.

Египетският лешояд във Врачанския Балкан.
Дружество за защита на хищните птици


Възстановяването на популацията на белоглавия лешояд на територията на ПП «Врачански Балкан» се осъществява през последните 10 години със съвместните усилия на Дирекцията на парка и неправителствени организации (Дружество за защита на хищните птици и СНЦ „Зелени Балкани“ и др.).