ученици - архив
ученици - архив / Община Разлог
Днес точно в 10 часа започна националното външно оценяване за четвъртокласниците по предмета “Човекът и природата”. Във врачанска област теста трябваше да решават 1 441  деца. “Явилите се днес на изпита бяха 1 393” – каза за “Дарик” Галина Евденова, началник на Регионалното управление по образованието във Враца. Времето, в което тестът трябва да бъде решен е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности - два учебни часа. Резултатите се изчисляват в точки, които се вписват в удостоверението за завършен четвърти клас на децата.

Утре, отново от 10 ч., за четвъртокласниците ще започне националното външно оценяване по “Човекът и обществото”.

Тестовете за тези външни оценявания на знанията се еднакви за всички ученици в страната и се изготвят от Министерството на образованието и науката.