„Лов на съкровища във Враца
„Лов на съкровища във Враца / Емилиян Кадийски

Млади и стари врачани се включиха в играта „Лов на съкровища", която се проведе в деня на победата - 9 май, в центъра на града. Участниците се пренесоха в януари 1944г и всъщност не търсеха съкровище, а опитваха да предотвратят предстоящи бомбардировки над Враца. Участваха общо 100 човека на възраст от 10 до 55 години, разделени в 26 отбора. Победител с време 1 час и 35 минути стана отборът „Младоците", които минаха през всички 13 загадки и пренасочиха бомбардировачите на Антантата.

Лов на съкровища" във Враца
netinfo

Организатори на аткрактивната инициатива са "Враца софтуер общество" , а спонсори:
софтуерната компания BGOsoftware , ICN , Nova TV и Reach for Change . За реализирането на играта спомогнаха и СОУ "Козма Тричков", където се състоя награждаването, Дома на художника, където беше щаб квартирата и доброволците Владимир Попов, и Тихомир Кръстев.

Лов на съкровища" във Враца
netinfo

„Ловът на съкровище" е популярен тип игра, свързана с разрешаване на загадки,
разбиване на шифри и посещаването на различни забележителности. Всяка загадка
води състезателите до определено място, на което трябва да се открие следващата
загадка или да се изпълни някакво предизвикателство за да получат нова улика.
Играта предизвиква участниците и интелектуално, и физически.

Лов на съкровища" във Враца
netinfo

Те се научават взаимно да използват силните си страни, да мислят креативно и да
действат като екип. Всеки отбор трябва заедно да реши загадките, които трудно се
решават самостоятелно. От голямо значение са уменията за ориентиране по карта,
наблюдателност и съобразителност. Участниците разполагат с оскъдно време,
информация и с малко ресурси да отсеят найдобрите идеи, да изберат план за действие и да оценят неговата ефективност. Когато непредвидени обстоятелства го налагат, отборите трябва да са достатъчно гъвкави и готови за бърза реакция, обясняват организаторите.

Лов на съкровища" във Враца
netinfo