Огнян Ценков
Огнян Ценков / Община Видин
Над 3000 домакинства в община Видин ще могат да се възползват от възможностите на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух, обяви кметът Огнян Ценков след редовното заседание на Общинския съвет. На него бе гласувано да се кандидатства с проектно предложение по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

„Обръщам внимание на този проект, защото той се следи с голям интерес от видинските граждани. Община Видин е една от седемте общини, определени да участват в него и бюджетът ни е 12 милиона и половина лева. В обхвата му ще бъдат заменени средствата за отопление с твърдо гориво, което замърсява въздуха. До края на месец май ще подадем проектното предложение, след което ще има около петмесечен период, в който ще се оценява и ще се подготвят процедурите за избор на изпълнител.

Първият етап на този проект ще включва около една година, когато ще се осъществят анализите на територията на град Видин и останалите 33 населени места. Действията ще бъдат концентрирани в тези зони, където замърсяването е най-високо. Реалното изпълнение ще започне ориентировъчно в началото на 2021 година. В зависимост от стойността и направените оценки, между 3000 и 4000 домакинства ще се възползват от подмяната на старите средства за отопление с нови, които не замърсяват атмосферния въздух“ – обясни Ценков. Целият период на проекта е 59 месеца.
 
 
Община Видин