ОИЦ-Шумен
ОИЦ-Шумен
18 предприемачи са подписали договори по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съобщиха от ОИЦ Враца. Стойността на договорите е 4 218 260 лв.

Проекти от Врачанско спечелиха финансиране по ПУДООС

Бенефициенти са нови фирми, който ще изпълняват дейности на територията на община Враца. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. 

Враца реализира проекти за над 26 милиона лева

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%.

ОИЦ Враца стартира конкурс

Бенефициентите подписали договори по процедурата, ще реализират предприемаческите си идеи в сферата на производството на електронни елементи, филмовата индустрия, IT сектора, изработка и обработка на текстил, научните изследвания и туризма.
оиц враца