/ КПКОНПИ
Проверяват се обществени поръчки
Служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ извършват на място проверка в Община Враца и в общинското дружество за тролейбусен транспорт по повод постъпил сигнал за закононарушения при провеждане на две обществени поръчки.

Първата поръчка е за доставка на девет тролейбуса, а втората - за доставка на тринадесет електрически автобуса, тринадесет станции за бавно зареждане и една бързозареждаща станция към тях.

КПКОНПИ

Финансирането е със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца”.

Обществените поръчки са на обща стойност от 32 027 089,53 лева, от които 26 000 000 лева - безвъзмездна финансова помощ и 6 027 089,53 лева - собствено финансиране. Възложител е общинското дружество „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД.

И двете поръчки са спечелени от един и същ изпълнител - „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД. По първата е сключен договор, като през юли 2021 г. са доставени девет тролейбуса.

КПКОНПИ изпрати материалите от проверката на Община Варна до прокуратурата

Според получените данни и постъпилия сигнал, съгласно договора и техническата спецификация към него тролейбусите са производство на полска компания, но в действителност те са произведени от беларуско държавно предприятие, без да е установено дали отговарят на нормативните изисквания за транспортни средства в ЕС.

Проверката на КПКОНПИ касае и данни за получени неследващи се облаги от длъжностни лица, включително такива, заемащи висши публични длъжности, при избора на изпълнител на поръчките и последващия контрол на доставките. Изискват се документи и се снемат обяснения от длъжностни лица в общината и в общинското дружество „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД.