Общината излезна с позиция по повод проверката
Антикорупционната комисия влезе в Община Варна. Служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ извършват действия на място в Общината, след постъпила информация в сигнал относно процедура по сключване и изпълнение на договор за обществена поръчка, както и допълнителен анекс към него.

Нова акция в Хаджидимово на Антикорупционната комисия

Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 лв., отпуснати като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“, за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 бр. зарядни устройства за тях.

КПКОНПИ

Сигналът, по който КПКОНПИ работи, касае данни, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Община Варна, включително от лица, заемащи висши публични длъжности.

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси при кмета на Стражица

Изземва се документация
и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на Общината. Паралелно с това, служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ изискват и документи от Областна администрация-Варна, по повод друга проверка, с предмет промяна на статута на имоти - частна държавна собственост и разпореждане с тях, осъществено за периода 2018-2020 г.

Междувременно Общината излезна с позиция по повод проверката:

Община Варна оказва пълно съдействие на служителите на КПКОНПИ, относно проверка, свързана с обществена поръчка за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 броя зарядни устройства за тях по проект по ОП "Околна среда".

Важно е обаче да бъде уточнено следното:

1. Възложител на обществената поръчка е "Градски транспорт" ЕАД, а не Община Варна.

2. В официалното прессъобщение на КПКОНПИ има неточна и подвеждаща информация за сключен договор по обществената поръчка с избран изпълнител и анекс към него.
Истината е, че обществената поръчка не е завършена със сключен договор.

В момента има подадени жалби в Комисията за защита на конкуренцията срещу решението за класиране, които КЗК е отхвърлила като неоснователни. В момента тече срок за обжалване на решението на КЗК пред ВАС.

3. Цялата преписка може да бъде намерена в сайта на КЗК, а цялата документация на обществената поръчка е публикувана в сайта на възложителя - "Градски транспорт" ЕАД.