/ iStock/Getty Images
Множество нарушения при възлагането на обществени поръчки констатират одитните доклади на община Русе. Това съобщават от кметството в крайдунавския град.

От там припомнят, че в началото на текущия мандат новото ръководство на общината е разпоредило да бъдат направени проверки и анализи на извършваните до момента процеси в администрацията. Такива продължават и до днес в отделните ресори.

Управляващите органи налагат на община Русе финансови корекции по 20 от възложените обществени поръчки за програмен период 2014-2020 година - това показват извършените одитни доклади към днешна дата.

От дадените 45 препоръки за подобряване на дейността 37 са изпълнени.

Най-много проверки и одитни доклади има по отношение на различни аспекти от дейността на общинското предприятие "Комунални дейности", като са проверявани и сигнали на граждани