/ ВиК-Враца
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и Ангел Престойски, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Враца, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура.

Лабораторния изпитвателен комплекс на ВиК Враца получи акредитация

На събитието присъства и областният управител на Враца Малина Николова. Общият размер на инвестицията е над 50 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 36,3 млн. лв.

„ВиК“-Враца е първото от 14-те консолидирани ВиК-оператора, който благодарение на работата на целия колектив ще бъде финансирано по ОПОС чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във водната инфраструктура.

За година "В и К" - Враца е инвестирало над 3 млн. лева във водопроводната мрежа

По проекта ще бъде рехабилитирана, реконструирана и/или доизградена общо 80 км ВиК мрежа за градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй. С успешното изпълнение на дейностите по проекта още 78 000 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. Очаква се загубите на вода да намалеят с 20%.

Директните ползи за населението са свързани с намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и с подобряване нивото на предлаганите ВиК услуги.

Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца.