За година "В и К" - Враца е инвестирало над 3 млн. лева във водопроводната мрежа

Ремонт, извършван от ВиК Враца.
Ремонт, извършван от ВиК Враца. / ВиК-Враца
Общо събрание на съдружниците на "В и К" ООД  - Враца се е провело на 21 май. На него е приет годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. Изпълнената инвестиционна програма е в размер на 3 190 107 лв, от които 2 341 019.92 лв. са в публични активи, което е с 2,5 пъти над задължителното ниво на инвестициите, заложени в договора с АВиК.

Във всички общини на област Враца са били извършени реконструкции по В и К мрежата. Всички направени инвестиции са били съобразени с целите на дружеството за модернизиране на инфраструктурата и повишаване ефективността на работа в съответствие с европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор.

 „В и К“ ООД - Враца работи по изпълнение на всички основни показатели и програми, заложени в Бизнес плана за развитие на дружеството. Към настоящия момент дружеството се намира в много добро организационно и стабилно финансово състояние. Всички задължения, произтичащи от дейността през 2018 година, бяха обслужени в срок. Дружеството е единственото в страната, което все още не е въвело новите, утвърдени от КЕВР цени на В и К услуги, което е спестило на гражданите и бизнеса в област Враца стотици хиляди левове.

От дружеството коментират, че осъзнават социално-икономическото значение на В и К инфраструктурата за развитието на населените места в областта, затова и основните целите са насочени към подобряване на ВиК услугите.