/ iStock/Getty Images
Община Белоградчик спечели проект "Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск". В тази връзкаОбщината обявява процедура за набиране на документи на кандидати за работа в "Дневен център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства" и в "Център за обществена подкрепа" по проекта. 

Съгласно разчетите са обявени 32 щатни свободни позиции общо за двата центъра. Ще бъдат наети управители, социални работници, психолози, сътрудник социална работа, медицински сестра, хигиенисти, детегледачи, рехабилитатори, кенезитерапевти, логопеди, трудотерапевти, педагози, счетоводител, домакин, снабдител/шофьор.

Начинът на провеждане на подбора е в два етапа - по документи и събеседване. Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в общността.

Образци на необходимите документи за участие, могат да бъдат получени в Центърa за услуги и информация на община Белоградчик. Документи ще се приемат от 10.07.2020 до 16.30 часа на 10.08.2020 г. в Информационен център на община Белоградчик. Обявите и образците на документите за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на община Белоградчик.
БНР