/ БТА
Нова услуга „мобилна библиотека“ ще предлага Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“-Видин (РБ).

Културният институт вече разполага с библиобус, с помощта на който ще може да достига до читателите в областта. Той е закупен в рамките на проект „Книгите в търсене на (по)читатели“, финансиран по Национален фонд „Култура“, съобщи на пресконференция днес директорът на видинската библиотека Десислава Иванова.

БТА

"Един от основните приоритети на РБ „Михалаки Георгиев“ е преодоляване на физическите граници и характеристики, и разгръщане на пълния потенциал за разпространение на литература, информация, знания и умения пред нови публики", обясни Иванова.

Тя посочи, че в световен мащаб подобни услуги са широко разпространение, но в България досега единствено Столична библиотека е предлагала обслужване на населението с библиобус.

БТА

„Богатият фонд на библиотеката от книги и информационни ресурси и услуги, подпомагащи формалното и неформалното образование, както и самообразованието, в немалка част са неизползваеми от населението поради ограничения за физически достъп до библиотечните пространства за определени групи и категории потребители.

Въвеждането на услугата ще направи възможно обслужването на тази категория читатели и ще преодолее тяхната изолация от литература, културни и образователни събития и информация“, каза Десислава Иванова. 

БТА

Партньор на видинската библиотека по проекта е Сдружение „Видински фонд „Читалища“. Председателят на организацията Славена Петрова също присъства на пресконференцията. Участие в нея взе и заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова, която поздрави екипа на библиотеката, че предоставя все повече иновативни услуги на видинските граждани.

По-късно в РБ „Михалаки Георгиев“ се проведе дискусия, на която бе обсъдена необходимостта от подобен тип услуга в градските квартали и населените места - села и градове в областта.

На тази база ще се изготви програмата за пътуване на мобилната библиотека, ще се планират дейностите, които ще бъдат предлагани във всяко населено място според спецификата и нуждите на населението.
Теодора Макавеева, БТА