/ iStock/Getty Images
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и СУ "Св. Климент Охридски" са партньори по проект за подготовка и квалификация на учители, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съобщиха от пресцентъра на Великотърновския университет.

Партньорството е в дейностите, насочени към подготовката и квалификацията на учители в професионални направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по . . . ".
Останалите партньори по проекта са Шуменски университет "Константин Преславски", Тракийски университет и Югозападен университет "Неофит Рилски".

Културният център на СУ започва нова серия лекции на завършили студенти

Основната цел на конкурсната процедура "Модернизация на висшите училища" е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Предвижда се разработване и въвеждане на съвместни магистърски програми с дигитално образователно съдържание с партниращите висши училища, дигитализиране на образователното съдържание, привличане на специалисти от практиката за преподавателска дейност.

В резултат от сътрудничеството между университетите ще бъде създаден виртуален център с курсове за обучение и виртуална библиотека от ресурси за подготовка и квалификация на учителите.

Великотърновският университет ще партнира в четири съвместни магистърски програми за подготовка на учители. Три са в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по "Обучение по гражданско и интеркултурно образование в средното училище"; "Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация" и "Визуални изкуства и педагогика" и една в професионално направление 1.2. Педагогика: "Дизайн за електронно обучение".
БТА