/ ThinkStock/Getty Images

Община Горна Оряховица съобщава на заинтересованите лица, че Министерство на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/ и към нея поетапно се включват със свои профили лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

Над 4000 фолклорни изпълнители се събират край Велико Търново за Петропавловския събор

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта - ЛИДО, хотелиер/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери , включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости , къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Проектанти предлагат интересно решение за развитие на крепостта Ряховец като туристически обект предлагат проектантиКъм момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/ Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ - в дясно при зареждане на първоначалния екран. 

За улеснение на хотелиерския бранш пре рагръщането на експлоатацията на системата, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

Адресът на тестовата среда е: https://estitest.tourism.government.bg.