В. Търново с план за развитие за 346 млн. лв., внасят го за оценка и одобрение
В. Търново с план за развитие за 346 млн. лв., внасят го за оценка и одобрение / Дарик нюз

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на  Велико Търново ще бъде внесен за оценка и одобрение пред Управляващия орган на 23 август, съобщи на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Мариян Маринов. Според директора на дирекция „Общинско развитие” Мариела Цонева оценката на плана се очаква да излезе към средата на октомври, след което ще бъдат възстановени похарчените от общинската администрация за разработката му 500 000 лева.

Проектът бе разработен за 26 месеца с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Разработката обхваща три зони във Велико Търново. Зоната с потенциал за икономическо развитие започва от Западен промишлен район, продължава по ул. „Магистрална” до Южен пътен възел. Зоната с преобладаващ социален характер включва кварталите „Чолаковци”, „Зона Б” и „Бузлуджа”. Зоната с публични функции с висока обществена значимост ще се реализира в централната градска част, района на Стара болница, ул. „Караминков”, кв. „Варуша” и пространството около хълма Царевец.

Стратегията следва няколко приоритета - интелигентна икономика, висококачествено образование, привлекателна градска среда, устойчиво развитие и опазване на местните ресурси, благоприятна бизнес среда и достъпност. Крайната цел е старата столица да се превърне в привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика и високо качество на живот.

Планът дава възможност през следващия програмен период в трите зони да се финансират проекти с общоградско значение. Средствата, които Общината може да получи като безвъзмездна помощ по Оперативната програма са до 346 млн. лева общо. Колко от тях обаче ще бъдат усвоени зависи и от възможностите за съфинансиране от общинският бюджет.

„Много е важно да се отбележи, че Европейската комисия през следващия планов период няма да допуска проекти, които не са интегрирани в публичната инфраструктура, подчерта Мариела Цонева. Тя допълни, че през последните седем години е работено на парче - изграждани са обекти, но без необходимата прилежаща инфраструктура. Проектът за Интегриран план на града е съобразен с Областната стратегия за развитие и Общинския план.