/ Община Велико Търново
За девета поредна година Община Велико Търново реализира регионална програма за заетост, съобщиха от Общината.

Инструментът е насочен към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на трудовия пазар - младежи до 29 г., хора над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация, продължително безработни, хора с увреждания и др.

Стартира реализацията на Регионалната програма по заетост в няколко общини

Регионалната програма за заетост, разработена от Общината, е включена в съответните планове на областно и национално ниво, одобрени от Министерството на труда и социалната политика.

Считано от 3 август, на територията на община Велико Търново са разкрити 5 работни места за длъжността „Общ работник“ в следните населени места – Дебелец, Килифарево, с. Ресен, с. Водолей и с. Самоводене.

КНСБ настоява през следващите 18 месеца минималната работна заплата да достигне 800 лв.

На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 4 месеца, с възнаграждение в размер на минималната работна заплат
а. Назначените служители са ангажирани в извършване на общественополезни дейности - комунално-битово обслужване, хигиенизиране на обществени пространства, почистване от отпадъци, облагородяване на общински градини и паркове, поддръжка на тревни площи и обществената инфраструктура. Финансирането по програмата е осигурено от държавния бюджет.

Понастоящем по програми и проекти за заетост на Община Велико Търново до края на 2020-а година е осигурена работа на общо 56 души, както следва:
   

- по проект „Обучения и заетост за младите хора“, Компонент II - 5 лица
-  по проект „Обучения и заетост“, Компонент II - 49 лица
-  по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - 1 лице
-  по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ - 1 младежки медиатор