/ netinfo
Министерството на образованието и социалните му партньори подписаха новия колективен трудов договор, в който са застъпени по-благоприятни условия за заетите в системата на училищното и предучилищното образование.

Стартовата заплата за учители става 920 лева

Целта е да се повиши привлекателността да учителската професия чрез повишаване на заплащането, което да мотивира работещите в системата на образованието, обясни народният представител Станислава Стоянова, член на парламентарната Комисия по образование и наука. „Това е пореден изпълнен ангажимент от страна на ГЕРБ“, коментира тя. 

Едва 8% от учителите у нас са на възраст до 35 години

Новите параметри на договора предвиждат стартовата заплата за учители и други педагогически специалисти, която в момента е 760 лева, да стане 920 лева. Възнаграждението за старши учителите и старши възпитателите ще бъде повишено на 955 лева, а за главен учител – 1005 лева.

Младите хора до 25 години биха станали учители при работна заплата от 1500 лв

Предвижда се и по-високо заплащане на директорите и заместник-директорите, както и за педагогическите специалисти, за които работата с деца не произтича от преките служебни задължения. Наставничеството на учителите също ще се заплаща с не по-малко от 60 лева месечно.

25 000 учители са в пенсионна възраст

Увеличението трябва да влезе в сила на 1 януари 2019 година, но при добро изпълнение на бюджета е възможно да стане факт от началото на новата учебна година през септември. По-рано, 15-процентно увеличение на възнагражденията влезе в сила със старта на сега приключващата учебна година, припомни народният представител Станислава Стоянова.