Проверяват фирмите с комплексни разрешителни
Проверяват фирмите с комплексни разрешителни / netinfo
Всички 12 фирми с комплексни разрешителни на територията на Регионалната екоинспекция във Велико Търново ще бъдат инспектирани до края на годината. Някои от проверките ще бъдат извършени съвместно с експерти на Басейнова дирекция – Плевен. Експертите ще проверяват изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, изискванията за мониторинг на емисиите, нормите и техническите условия при експлоатация на инсталациите и управлението на отпадъците.
От началото на годината са извършени общо 36 проверки в тези фирми. Санкции за неизпълнение на условията са наложени на “Свилоза” АД и “ТЕЦ Свилоза” АД в Свищов и “Захарни заводи” АД - Горна Оряховица. На останалите дружества са издадени предписания.