Регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ се проведе в града
Регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ се проведе в града / netinfo
Асоциация „Прозрачност без граници“ съвместно с Областна администрация Велико Търново проведе регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ за общините – областни центрове Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Добрич, Варна и Шумен. Събитието се състоя в Областна администрация Велико Търново и бе открито от областния управител проф. д-р  Любомира Попова и изпълнителния директор на Асоциацията Калин Славов.

Регионална кръгла маса на тема Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност се проведе в града
netinfo

Пред  участниците в кръглата маса бяха представени разработените добри практики и работещи модели за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини . По този начин екипът на Асоциацията цели да насърчи взаимодействието между институциите, бизнеса, неправителствения сектор и медиите от различните региони на страната.

Регионална кръгла маса на тема Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност се проведе в града
netinfo

"Като добра практика на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново бихме могли да отчетем организирането и провеждането на изнесени приемни на членовете на Съвета в общинските центрове, както и огласяването на всички взети решения от заседания и решения по антикорупционни политики на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново чрез интернет страницата на Областен управител.

За постигане на целите на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) Съветът ще продължи своята работа за гарантиране на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси и за упражняване на граждански контрол върху дейността на държавната и местна власт.

Акцент ще бъде поставен и върху провеждането на антикорупционни обучения в училищата на територията на областта за изграждане на антикорупционна нагласа в подрастващите", каза проф. Попова в своя доклад. 

В кръглата маса участваха и заместник областните управители Ивета Кабакчиева и инж. Детелина Борисова, както и представители на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията във Велико Търново, който работи от 2004 г., представители на общинските съвети, общинска администрация, неправителствения сектор и медии.