Професионалната гимназия по сградостроителство става общинско училище
Професионалната гимназия по сградостроителство става общинско училище / netinfo

Професионалната гимназия по сградостроителство “Кольо Фичето” във Велико Търново ще бъде 21-то общинско училище, съобщи кмета д- р Румен Рашев.

Приемно- предавателният протокол от Министерството на образованието вече е пристигнал, подписан е от градоначалника и е върнат обратно. Той ще бъде разгледан от Експертния съвет на Министерството, след което подписан и от министър Даниел Вълчев. Общината ще се опита да получи и собствеността върху сградния фонд на училището, за да може да кандидатства по проекти за подобряването му.

През май Регионалният инспекторат по образование предложи гимназията за закриване. На 22 май Общинският съвет прие предложението на кмета д-р Рашев училището да стане общинско. На 27 май е изпратено мотивирано писмо до образователния министър за промяна на статута, подписано от кмета и придружено с решението на Местния парламент.

В професионалната гимназия по сградостроителство “Кольо Фичето” се обучават 177 ученика, от които 67 са настанени в общежитие. 36 души педагогически и не педагогически персонал се грижат за тях, като се очаква в началото на септември да бъдат съкратени четирима от тях.

До края на годината училището разполага със 161 322 лева от делегирания си бюджет и 5 хил. лева собствени приходи.