Повишават квалификацията на 140 преподаватели в НВУ
Повишават квалификацията на 140 преподаватели в НВУ / Дарик нюз

140 от общо 220 преподаватели в трите факултета на Националния военен университет „Васил Левски” във В. Търново, Шумен и Д. Митрополия ще повишат професионалната си квалификация и възможността за кариерно развитие, съобщи проф. Севдалина Димитрова. Тя е ръководител на проекта „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 142 253,98 лв., получени като безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма. Продължителността му е 18 месеца от 23 април тази година до 23 октомври следващата.
108 преподаватели ще имат възможността да повишат своята подготовка по английски език до средно ниво по стандартите на НАТО. 20 млади преподаватели ще повишат уменията си по академично преподаване и научно-изследователска дейност в посока докторска дисертация. 12 души пък ще могат да се запишат на курсове за уеб-базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в интернет в процеса на преподаване.
Целта на проекта е да подобри качеството на образователни услуги чрез прилагането на нови методи и технологии и обучение, адекватни на изискванията на пазара на труда. Ще се създаде система за кариерно израстване на академичния състав на университета в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав у нас, добави проф. Димитрова.