/ / ThinkStock/Getty Images
На 14 ноември, Окръжен съд-Велико Търново проведе първата от предвидената серия от лекции по Обучителната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Съдия Пламен Борисов запозна 30 осмокласници в СОУ „Емилиян Станев“ с разделението на властите според Конституцията на Република България, функциите на съдебната власт и Висшия съдебен съвет. 

Разработената програма е ориентирана към възрастта на учениците, като се поставя акцент върху характерни проблеми, по отношение на които те са уязвима група – трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви от непълнолетни, детското насилие, домашното насилие и мерките за защита на правата на жертвите. Учениците също така ще научат повече за статута на магистратите и функциите на съдиите, прокурорите и следователите. 

Лектор през първият учебен срок ще бъде съдия Пламен Борисов, а през втория срок – мл. съдия Илина Джукова, подпомагана от съдия Ивелина Солакова. В обученията също така ще участват прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново и следователи от ОСлО. 

Съдии от Испания посетиха съдилищата във Велико Търново и Горна Оряховица 

Партньор в образователната програма през тази година ще бъде СОУ „Емилиян Станев“, като се предвижда 120 деца от 8-ми и 9-ти клас да преминат обученията. Окръжен съд вече има изградено много добро взаимодействие със СОУ „Емилиян Станев“ и натрупан съвместен опит в програмата от изминалите години.

Окръжен съд – Велико Търново е сред съдилищата-пионери в реализирането на Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие“, като участва в нея за четвърта поредна година. Той бе единственият съд в апелативен район – Велико Търново, който се включи още в пилотната и реализация през 2014 г. и работи по нея с ученици без прекъсване до настоящия момент. Наставник по програмата е съдия Ивелина Солакова, заместник на административния ръководител и зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново, а координатор – г-жа Калина Георгива, съдебен администратор. 

Опитът на ВТОС от работата по програмата през 2014 г., впоследствие заляга в нейното стартиране на национално ниво, като от 2015 г. по нея работят почти всички районни и окръжни съдилища в страната.

Получените положителни отзиви от участниците в нея – магистрати, ученици, преподаватели, директори на училища и други институции, работещи с деца потвърждават, че реализацията и протича успешно и, че съдебната власт може да има значителен принос за повишаването на правната култура сред обществото и промяна на отношението към съдебната система. 

На 27 октомври, Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“   

В тази връзка, по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота“ ще бъдат удоствоени всички съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участвали в реализацията на програмата от създаването и през 2014 г.