/ ThinkStock/Getty Images
Община Велико Търново осигурява лаптопи, таблети и компютри за образованието на 40 деца и младежи от пет социални услуги, функциониращи в общината.

Децата са записани като ученици през учебната 2020-2021 г., а целта е подпомагане на образователния им процес.

Оборудването е на стойност 19 хиляди лева, осигурени от Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд "Социална закрила", по проект, защитен от общината.

Целта на проекта е да насърчи образователния процес и неговата непрекъснатост.
БТА