/ iStock/Getty Images
Изграждане на игрища за хокей на трева и за футбол предвижда първото проектно предложение за годината на община Свищов, съобщиха от пресцентъра на администрацията й.

В първия работен ден на годината община Свищов успешно е подала предложение към Министерството на труда и социалната политика по програмата "Красива България" за "Модернизация на спортната инфраструктура на СУ "Цветан Радославов" - Свищов".

Това е продължение на политиката на общинското ръководство, насочена към подобряване на материалната база на училищата и в подкрепа на спорта и спортните постижения на подрастващите.

С изграждането на многофункционалната спортна площадка ще се даде шанс на учениците да спортуват активно, а спортните клубове към училището ще имат повече възможности за водене на редовни и пълноценни тренировъчни занимания по няколко вида спорт на открито.

Част от планираните дейности включват изграждане на комбинирано игрище за хокей на трева и футбол, купуване, доставка и монтаж на футболни врати с мрежа, врати за хокей на трева, баскетболен кош и уреди за фитнес на открито.

Предвидено е LED осветление, седалки и трибуни.

Бюджетът на проекта е 247 872 лв., като община Свищов ще участва с 53 процента дялово участие, съгласно изискванията на програмата.
БТА