/ iStock/Getty Images
Община Павликени ще възложи и заплати хидрогеоложки анализ и сондажи заради водната криза в Караисен, съобщиха от Общината.

Започват и консултации с проектантите, които преди 15 години са правили подобно проучване в селото. Целта е да бъде намерен алтернативен водоизточник. Експертите на "ВиК Йовковци" трябва да направят замерване на нивата в кладенците и в помпената станция. Това са част от решенията след проведената днес среща между ръководството на община Павликени и жителите на селото.

"Разбирам недоволството ви. Разбирам и затруднената ситуация, в която сте, заради липсата на вода и напълно подкрепям идеята Ви да оказвате натиск на институциите", подчерта кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

Той подробно разясни на всички присъстващи защо се е забавил проектът за реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в град Бяла черква и в с. Караисен.

Проектът е на обща стойност 5,82 млн.лв. и беше защитен още преди две години. Той предвижда подмяна на 30,14 км водопроводи и сградни отклонения в селото. С реализирането на проекта рязко ще намалеят загубите на питейна вода, както авариите.

Проблемът в Караисен обаче е юридически и заради този казус в селото не може да започне мащабният проект. Договорът с Държавен фонд "Земеделие" за изпълнение на проекта е сключен още през октомври 2015 г. Проведени са две обществени поръчки за възлагане на строителството.

След обжалване от един от участниците ВАС решава, че офертите на всички участници не отговарят на изискванията. Процедурата е прекратена и месец по-късно е открита отново.

Тя също е обжалвана от един от участниците пред Комисията за защита на конкуренцията. Нейното решение пък е обжалвано от друг участник в процедурата пред ВАС.

Представителите на Инициативния комитет свикват общоселско събрание в село Караисен в събота на 8 август и настояват темата с безводието да бъде поставена в НСОРБ, чрез което да достигне и до представителите на изпълнителната власт.