/ Dariknews.bg, архив
В изпълнение на Решение № 1521/27 юни, Великотърновски общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд за нов четиригодишен мандат.

Общинският съвет във Велико Търново предложи 16 души за съдебни заседатели

В срок до 26 юли, кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Велико Търново, подават необходимите документи в деловодството на Великотърновски общински съвет, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, стая 311, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.
 
Правилата за провеждането на процедурата, както и необходимите документи могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Велико Търново, раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели“.