Липсата на достатъчно широколистни гори причинява температурни аномалии, твърди учен
Липсата на достатъчно широколистни гори причинява температурни аномалии, твърди учен / ThinkStock/Getty Images

Липсата на достатъчно широколистни гори е една от причините за температурните аномалии в страната, твърди търновският учен проф. Михаил Харалампиев. По негово мнение залесяването на големи площи с дървета като букове и кленове ще предотврати както непоносимите жеги, така и наводненията. „В исторически план нашата страна е била принудена да заплаща репарации като изсича широколистни гори и изнася дървесината. След това е започнало масово залесяване с иглолистни дървета”, обясни той.

В разговори със специалисти проф. Харалампиев е научил, че процесът не се е случвал професионално, фиданките са били слагани твърде близо една до друга и основните корени са прекъснати. Така при суша много от дърветата загиват”, обясни проф. Харалампиев. Като пример посочи прохода „Хаинбоаз”, където съхнат цели масиви.

„Ако дърветата там бяха широколистни това щеше да е отлична превантивна мярка както за наводнения, така и за температурни аномалии”, заяви ученият и припомни, че е направил подробно изследване за причините за наводненията в региона през миналата година, а част от тях са масовото изсичане на болни гори и неправилното почистване на реките.

„Цялото човечество носи отговорността за температурните аномалии. Хората, които сме повече от 7 млрд., нарушихме естествения баланс на Земята. Протоколът от Киото бе документът, който третираше този въпрос. В световен мащаб трябваше да бъдат намалени емисиите на въглероден диоксид. Протоколът обаче не осигуряваше инспекции на място в онези мощни технологически територии, които извършват топлинно замърсяване на атмосферата”, посочи проф. Михаил Харалампиев.