Коритото на реката в Миндя ще бъде възстановено до месец
Коритото на реката в Миндя ще бъде възстановено до месец / netinfo
До месец ще бъде завършен проекта за възстановяване на старото корито на река Веселина в село Миндя.

Това ще е първият подобен проект в България, подпомогнат от Световния фонд за опазване на дивата природа.

Проектът е пример за добро взаимодействие между местните хора и природозащитни организации, посочи Георг Шведе, който отговаря за работата на европейските офиси на Световния фонд. Той посети село Миндя заедно със своите колеги Арян Берхюсен - експерт програма „Води” в Световния фонд, Майкъл Балцър – директор на Дунавско-карпатска програма, Веселина Кавръкова – ръководител на Дунавско-карпатска програма в България и Иван Христов – отговорник за направлене „Води” в България.

Местната ловно-рибарска дружинка в селото е инициатор на идеята да се възстанови старото речно корито, което преди време е било коригирано с диги.

В продъжение на две години природозащитниците от фонда подпомагат работата на местните хора. Еколозите са осигурили за този и още няколко подобни проекта в страната 140 000 лева.

Възстановеното корито на река Веселина трябва да възвърне биологичното разообразие, да достави чиста вода и да доведе до по-добри рибни ресурси в региона.

Проектът е включен в дейностите на Дунавско-карпатската програма на Световния фонд за защита на дивата природа, която работи от 10 години.

Дунавско-карпатският район е едно от 35 места на планетата от глобално значение за Световния фонд, каза Георг Шведе.

Той обясни, че сред основните задачи на природозащитниците от фонда е да

влияят на политиките и законодателството в ЕС. В момента Световният еко фонд отделя голямо внимание на две политики – мрежата от защитени територии на ЕС НАТУРА 2000 и рамковата директива за водите.

Основното предизвикателството е ключовите документи на ЕС дабъдат прилагани на местно равнище и да бъдат превърнати в дейности, както това се случва в Миндя, допълни Шведе.

Възстановяване на речни корита в момента се извършва и на река Осъм в селата Обнова и Българене, на река Русенски Лом в село Иваново и на река Вит в Гулянци.