/ iStock/Getty Images
Проектът на бюджета е 96,6 милиона лева
Като бюджет на развитието бе определена финансовата макрорамка за 2020 година във Велико Търново. Заместник-кметът Снежана Данева - Иванова представи отделните параметри при общественото обсъждане на бюджета за настоящата година, предава БТА.

Контейнери за едрогабаритни отпадъци са разположени из Велико Търново

Проектът на бюджета е 96,6 милиона лева. Инвестиционната програма е в размер на над 36 милиона лева, от които целевата субсидия за капиталови разходи е близо 2 милиона лева.

Започва прием на документи по Схемата за преход към алтернативни форми на отопление

Обновяване на публичната инфраструктура и атрактивната образователна среда са сред приоритетите в бюджетната разработка подчерта заместник-кметът. Ръстът в образователната сфера е от почти 4,5 милиона лева, с предвидено изграждане на нова детска градина.

Осигурени са средства за транспорт за деца в паралелки, където се изучават защитени професии. Около 15 милиона лева са очакваните приходи от местни данъци и такси, които през тази година няма да бъдат променяни. Увеличени са средствата за социални дейности.

Приемат заявления за новата детска градина в кв. „Зона Б“ във Велико Търново

С повече от 8 процента са увеличени средствата за издръжка на музеи, художествени галерии и библиотеки, а за читалищата увеличението е с 10 на сто. Очаква се финансиране от близо 8 милиона лева за нови разработки, свързани с младежки дейности и култура. За нови улици и пътни ремонти се предвиждат близо 5 милиона лева. За чистота и екология бюджетът е малко над 8 милиона лева.

Сред най-големите европейски проекти за 2020 г. са тези за интегриран градски транспорт, обновяване на близо 13 -километрова улична и пътна мрежа, за изграждане на нов комплекс за социални услуги за хора с увреждания.
БТА