/ Община Велико Търново
Община Велико Търново приема заявления за записване в новата детска градина в кв. „Зона Б“, която към настоящия момент е в етап на строителство.

Започва прием на документи по Схемата за преход към алтернативни форми на отопление

Желанията за записвания на деца родителите могат да депозират писмено в детска градина „Ален мак“ в кв. „Бузлуджа“.

Във връзка със засиления обществен интерес Община Велико Търново уточнява, че за есента на настоящата година е планирано завършването на строителните дейности по сградата.

Избраха инж. Даниел Пановза зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Определянето на ръководство и учебно-възпитателен колектив, сформирането на групи и определянето на прием са предмет на последващи процедури.