/ Община Велико Търново
От 11:00 часа в конферентната зала на хотел „Cartoon” в град Разград, се проведе четиридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). 

Над 36 000 лв. от Коледния благотворителен бал на кмета

Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Гюнай Хюсмен - Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Разград и Русе, заместник областни управители на областите Габрово и Силистра, представител на Областна администрация Велико Търново, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.

Г-н Гюнай Хюсмен получи специален подарък от д-р Султанка Петрова - Заместник-министъра на труда и социалната политика - часовник, изработен от хора с увреждания, работещи в социално предприятие, в знак на признание на досегашната работа на Областния управител в подкрепа на хората в неравностойно положение и с пожелание за още инициативи в тази насока.

Община Велико Търново получи награди за социалните услуги в подкрепа на децата

Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерството на труда и социалната политика представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България - правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.”.

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. беше избран инж. Даниел Панов - кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишна индикативна програма за дейността на на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за 2020 г.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов положи клетва и започна трети мандат

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми - членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и в Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., като на мястото на Генчо Генчев - кмет на община Свищов беше избрана д-р Ивелина Гецова - кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов.

В края на заседанието, Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен - председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие на 2020 г. на представителя на Областна администрация Велико Търново - Цанко Стефанов.