Два акта за замърсяване съставиха екоинспектори за тримесечието
Два акта за замърсяване съставиха екоинспектори за тримесечието / netinfo

Два акта за неизпълнение на условия в комплексни разрешителни съставиха експерти на Регионалната екоинспекция във Велико Търново през първото тримесечие на годината.

Наднормени емисии на замърсители в атмосферния въздух и закъснение при реконструкцията на електрофилтри са установени в свищовския “ТЕЦ Свилоза” АД. Съставен е акт в размер на 17 200 лв.


За констатирани наднормени емисии на замърсители в атмосферния въздух, неспазване на срока за монтиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър и монтаж на изпарителна станция на шлемпа в “Захарни заводи” АД, Горна Оряховица, е съставен акт на стойност 14 000 лв.


Общо седем проверки са направени от екоинспекторите във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и графика към Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Инспектирани са „Захарни заводи” – Горна Оряховица, „ТЕЦ Свилоза” – Свищов и Топлофикациите във Велико Търново и Габрово. Издадени са пет предписания.