Зам.-кметове търсят възможност за рестарт на видеонаблюдението
Зам.-кметове търсят възможност за рестарт на видеонаблюдението / Dariknews.bg

Да се изготви правен, икономически и технически анализ от зам.-кметовете по сигурността, финансите и правните въпроси за състоянието на видеонаблюдението във Варна и възможността общината да изкупи дяловете на австрийското дружество Ефкон АГ. Това решиха по време на днешното си заседание съветниците от комисията по собственост и стопанство към местния парламент.

Те разгледаха доклада, който са изготвили колегите им в сформираната през март работна група, която трябваше да проучи възможностите за рестартиране на видеонаблюдението във Варна и изкупуването на дяловете на Ефкон АГ в съвместното дружество „Варна Ефкон”. Становището на работната група е било, че видеонаблюдението е нужно на Варна и закупуването на нови камери и съврър за тях би струвало между 6 и 8 млн. лв. Според членовете на работната група по-добър вариант е да се изплатят 1,6 млн. лв. на австрийското дружество и да се изкупи техния дял, като по този начин съществуващата техника ще може да се използва.

Представителят на общината в съвместното дружество „Варна Ефкон” Владимир Тонев представи Протокол за намерение, чиито параметри да бъдат заложени в бъдещия договор за закупуване на дяловете на Ефкон АГ. Тонев припомни, че от австрийската компания са съгласни да редуцират дължимата им сума от близо 5 млн. лв. до 1,6 милиона, но очакват някакво развитие по темата до края на месеца.

„Вложил съм страшно много усилия и време, включително и умения на търговец, за да намаля този дълг и да има Варна видеонаблюдение. Предложения протокол няма задължителен характер, но показва някакво раздвижване по темата. Това е и нещото, което очакват от Ефкон АГ. Протоколът беше обсъден и от членовете на работната група, които ние сами сме излъчили. Имаше и външни специалисти, които изказаха своето мнение „за” рестарта на системата за видеонаблюдение. Не знам защо трябва наново да се правят анализи и проучване”, каза Тонев.

Той предложи да се възложи на кмета Иван Портних да води преговорите с Ефкон АГ. Идеята му беше отхвърлена от съветниците от комисията по собственост и стопанство, като по предложение на Авраам Тодоров от БСП и Тодор Балабанов от ГЕРБ местните депутати възложиха на зам.-кметовете по финансите, сигурността и правните въпроси да изготвят анализи за това какви средства ще са нужни за възстановяване на видеонаблюдението в града, каква е правната възможност за закупуване на дяловете и какво е актуалното техническо състояние на камерите и сървъра. В същото време ще се очаква и становище от МВР по въпроса с видеонаблюдението във Варна.