/ Thinkstock/Getty Images
575 дървета бяха спасени от изсичане във Варна през миналата година. С това могат да се похвалят участниците в кампанията "Лист по лист", в рамките на която през 2017 г. са събрани и предадени за рециклиране над 34 тона непотребна хартия, съобщиха от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), които стоят зад екоинициативата.

Спасяването на едно дърво става със събирането на 58 кг хартия. С всеки тон рециклирана хартия пък се спасяват 17 дървета от изсичане за нуждите на хартиената индустрия.

"Лист по лист" започна като кампания през 2000 година и продължава вече 17 години. В инициативата има записани над 300 участници. Това са училища, детски градини, университети, офиси на фирми, държавни и общински учреждения, семейства и отделни граждани.

С най-голямо количество предадена хартия – близо 3 тона,  могат да се похвалят от Ленмарк център, които и миналата година бяха в челото на кампанията. 

Ето и кои са отличниците в „Лист по лист” с предадена през миналата година над тон хартия:

Ленмарк център – 2958 кг (равнява се на 92 спасени от отсичане дървета)
Окръжен съд Варна – 2422  (41)
Сънтурс – 1795 (31)
ДГ "Синчец" – 1632  (28)
ВиК Варна – 1395  (24)
Планекс холдинг 1230  (21)


Участието в кампанията е доброволно. Участниците приемат да събират отпадъчната хартия и да я предават на ОЦОСУР за рециклиране, като предаването е безвъзмездно.

Събраната от екосдружението хартия се предава на центровете за рециклиране срещу заплащане. Получените средства формират бюджет на кампанията. Той включва разходи за текущи дейности като транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване и наем за офис, както и разходи за популяризиране (в определени случаи) и отчисления  във фонд "Лист по лист".

Участие в кампанията "Лист по лист" можете да заявите на 0887/ 351 - 141 или pecsd@net-bg.net.