/ Дарик Варна, архив
Над 500 кг битови отпадъци средно генерира на година всеки варненец. Това сочат данни на Националния  статистически институт (НСИ). 

Представените резултати от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2017 г. разкриват, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София (столица), Варна и Пловдив (с над 500 кг на човек от населението годишно), а най-малко - в област Кърджали (241 кг на човек).

През миналата година количеството на образуваните отпадъци в страната се оценява на 435 кг средно на човек, или с 29 кг повече спрямо 2016 година. Регионалните данни сочат, че през 2017 г. с водещо място по събрани битови отпадъци средно на човек е Югозападният район (508 кг на човек а на последно място - Северозападният район (312 кг на човек).

Образуваните битови отпадъци средно на човек от населението показва натиска върху околната среда, отчитат от НСИ.

През 2017 г. количеството на образуваните битови отпадъци в страната се оценява на над 3 милиона тона, или с 6.9% повече спрямо 2016 година. Регистрира се намаление на относителния дял на битовите отпадъци, предадени за депониране - от 48 % през 2016 г. на малко над 37 на сто през 2017 година. Същевременно се увеличава делът на предадените за предварително третиране битови отпадъци - от 49.2% (2016 г.) на 58.1% (2017 година).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на регистрираните депа в експлоатация през 2017 г. е 104, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. Във все повече населени места се въвеждат системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като през 2017 г. общият им брой достига 4 642. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК