Патентният данък вече е местен налог
Патентният данък вече е местен налог / netinfo
От тази година Община Варна ще отговаря за събирането на патентния данък, който вече е местен налог. Досегашните декларации, с които се подаваше той, вече са невалидни и до 29 февруари Министърът на финансите трябва да издаде нов образец на декларация за патентен данък. Лицата, които ще я подават са същите както досега, заяви Венцислава Коева, която оглавява общинската Дирекция “Местни данъци и такси”.

От тази година Общинският съвет има правото да определя ставките на данъка, които най-вероятно ще бъдат повишени. Те ще зависят от предстоящото зониране на Варна. То ще касае услугите, които се извършват при голяма конкуренция и предимно в централните райони.

Предвидено е удължаване на сроковете за подаване на патентните декларации, като внасянето на първа и втора вноска трябва да става до 30 април, трета – до 31 юли и четвърта – до 31 октомври. Засега няма предвиден начален срок.

Според друго изменение декларациите за данъка ще се подават по местонахождение на обекта, където се осъществява патентната дейност.

От тази година данъците ще могат да се заплащат и в брой, а не както досега само по банков път. Запазват се досегашните облекчения от 50% за инвалиди, пенсионери, лица, извършващи повече от един вид патентна дейност и услуги, предоставящи обучение за сираци.

Според Венцислава Коева, около 40 на брой са услугите, които подлежат на патентен данък. Най-голяма събираемост се очаква от хотелиерите и ресторантьорите. Тези физически лица, които внесат целия размер на данъка до 31 април, ще се възползват от 5-процентна отстъпка.