Варненският апелативен съд 
Варненският апелативен съд  / Дарик Варна, архив

Апелативен съд-Варна отлага разглеждането на насрочени в открито съдебно заседание дела. Промяната ще е в сила от понеделник, 16 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение в Република България. Това гласи заповед на административния ръководител и председател на Апелативния съд Ванухи Аракелян.

Ще се разглеждат единствено делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт: дела, по които е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, дела по несъстоятелност и за осиновяване на дете.

Всички отложени, новообразувани и ненасрочени за разглеждане в открито заседание дела ще бъдат насрочени след отпадане на извънредните мерки в страната.

Призоваваме адвокати, страни по дела и граждани да се въздържат от посещения в Съдебната палата и от извършване на справки в деловодствата в сградата на Апелативния съд. Молим да се използват всички налични алтернативни възможности за отдалечен достъп – информация и справки по телефона, чрез електронната поща и Единния портал за електронно правосъдие.

За улеснение:

  • Деловодство Гражданско отделение - тел. (052) 686 519  go@appealcourt-varna.org
  • Деловодство Наказателно отделение - тел. (052) 686 517; факс (052) 606 189  no@appealcourt-varna.org
  • Деловодство Търговско отделение- тел. (052) 686 501; факс (052) 686 501  to@appealcourt-varna.org