Освобождават незастроените и неизползваеми земи от такса смет
Освобождават незастроените и неизползваеми земи от такса смет / Dariknews.bg, архив

Собствениците на незастроени земи, които са неизползваеми, да не заплащат за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и депо през следващата година. Това гласуваха членовете на общинската комисия „Благоустройство и комунални дейности”.

Освобождаването от тези услуги при изготвянето на ставката за такса „смет” може да стане чрез подаване на документи в дирекция „Местни данъци” до 31 януари 2013 година. За тези имоти, за които са подадени декларации, ще се начислява такса само в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”. С освобождаването от данък се губят около 3 млн. от общината, посочи Иво Филипов от дирекция „Местни данъци”.

Съветниците гласуваха и одобриха План-сметка „Чистота” за 2013 година. Планираните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 25 млн. 500 хил. лева. Те са формирани на база на прогнозните разчети от дирекция „Местни данъци”, включващи допълнителни мерки през годината за увеличаване събираемостта от такса битови отпадъци.

За първи път от 3-4 години в приходата част не се включва преходен остатък от минали години, заяви шефката на финансовата дирекция Стефка Господинова. В приходната част се включват с минуси тези разходи, които касаят депонирането към Аксаково и завода за преработка на отпадъци.

Предвидени средства за сметосъбиране и сметоизвозване са в размер на 8 млн. 290 хил. лева. Заложени са 1 млн. 400 хил. лева за почистване при измни условия.

В момента варненци плащат за обработката на битовите си отпадъци едно на хиляда върху данъчната оценка на имотите си. Така ще бъде и през идната година. Съветниците гласуваха да преразпределение по отношение на таксите за видовете услуги. За сметосъбиране и сметоизвозване вече ще се полагат 0.37 на хиляда, а не както досега 0.62, за обезвреждане на битови отпадъци- 0.35, а не 0.10 на хиляда.