Общинските съветници си намалят заплатите със 150 лв., ще получават 900 лв.
Общинските съветници си намалят заплатите със 150 лв., ще получават 900 лв. / netinfo

Два месеца, след като увеличиха възнагражденията си от 135 лева на повече от 1000 лева месечно, варненските общински съветници гласуваха да редуцират новите си заплати. Членовете от комисията по правилника за организацията и дейността на Общинския съвет приеха да получават 60 % вместо 70 на сто от заплатата на председателя на Общинския съвет, която в момента е близо 1500. Решението им обаче ще влезе в сила, ако получи подкрепа и в пленарната зала.

Предложението за намаление на заплатите беше гласувано без никакви дебати за размера им. Единият от вносителите Аврам Тодоров (БСП) поздрави задочно кмета Иван Портних, че не е обжалвал в съда прието на февруарската сесия увеличение на възнагражденията.
„Мотивите да бъде внесено ново предложение за размера са политически. Става въпрос за една шепа хора, които се опитват да оклепат целия Общински съвет. Вижте другите общински съвети какви суми са си гласували, само при нас този въпрос се превърна в едно знаме, което се размахва навсякъде и се избива на популизъм. Точно и ясно е посочено в закона дали кметът може да обжалва решението ни”, коментира Христо Атанасов (СДС-ДА).

Единствената опозиция относно размера на заплатите дойде от представителя на гражданското сдружение „Обединени варненци за Варна” Ивайло Василев, който присъстваше на заседанието. „Когато се кандидатирахте за общински съветници, го направихте с ясното съзнание, че няма да получавате заплата. Всеки от вас си беше направил сметка какво печели и какво губи. Решението за увеличаване на възнагражденията е неморално и бих го приел, само ако то  влезе в сила за следващия Общински съвет”, обърна се Василев към съветниците.

Ако новите заплати на съветниците бъдат приети на общинска сесия, ще бъдат намалени и обвързаните с тях глоби. За отсъствие без уважителни причини от заседание санкцията е 25 % от възнаграждението, а при отсъствие от комисия – 10 %. С приемането на нови изменения в правилника за участие в сесия ще се счита, ако съветникът е гласувал по повече от 80 на сто от решенията по дневния ред.

От началото на мандата си през 2011 г. общинските съветници получаваха 30 на сто от средното възнаграждение в кметската администрация, което се равняваше на около 135 лв. Промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация от края на миналата година им позволиха да вземат до 70% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. Именно горната граница беше гласувана на февруарската сесия, след която кметът Иван Портних заплаши, че ще обжалва увеличението в съда. До внасяне на жалба не се стигна, а Аврам Тодоров (БСП) и Тодор Балабанов (ГЕРБ) внесоха новото предложение.