Общината дава 600 хиляди за канцеларски материали
Общината дава 600 хиляди за канцеларски материали / Sofia Photo Agency, архив

През следващите две години Община Варна възнамерява да похарчи 600 000 лева (500 000 без ДДС) за канцеларски материали. Това става ясно от обявление в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Поръчката е за доставка на фотокопирна и ксерографска хартия, принадлежности за офиса, класьори и аксесоари за тях. Канцеларските материали са за нуждите на общинската администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, се посочва в обявлението.

Миналата година Община Варна е сключила договор за доставка на канцеларски материали за 156 000 лева (130 000 без ДДС). Срокът на договора е бил една година, показва справка в сайта на АОП.

За сравнение, това лято Община Бургас обяви обществена поръчка за доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията. Поръчката е на стойност близо 160 000 лева и е за срок от две години.

През юли пък Столична община е сключила едногодишен договор за доставка на канцеларски материали за общо 96 236 лева с ДДС. Офис консумативите са за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет, дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси", направление "Архитектура и градоустройство" и дирекция „Социални дейности" и заведенията за социални услуги, е отбелязано в обявлението за възложена поръчка.