/ снимка: личен архив
Номинираният за награда „Варна” за постижения в областта на електротехниката проф. Николай Джагаров отговори на обвиненията за плагиатство на своя колега, който настоя отличието да му бъде връчвано. На заседание на Общинския съвет миналата седмица, на което бяха утвърдени номинираните, доц. Румен Киров от Техническия университет изтъкна, че преди години Джагаров е плагиатствал от наши и чужди учени и освен това е бил наказван като преподавател в ТУ.

Преподаватели от Техническия университет срещу номинация за награда "Варна" на техен колега

Ето какво гласи и отговорът на проф. Николай Джагаров:

1. Р. Киров говори от името на Технически университет, Варна, като той в момента няма трудово-правни отношения с университета. На експертен съвет, в който участват представителите на всички научни организации във Варна чрез тайно гласуване моята кандидатура е подкрепена единогласно (16:0), включително и от представителя на ТУ-Варна, доц. д-р Розалина Димова, заместник ректор. Тоест ТУ-Варна подкрепя моята кандидатура, а Р.Киров е самозванец, говорещ от името на организация, която няма как да представлява.

2. Р. Киров говори и ме клевети вече 10 години у нас и в чужбина. Изпратил е два доклада до ректора на ТУ-Варна на 07 юли 2011 г. и на 05 май 2012 г., в които ме обвинява в плагиатство. Назначеното от ректора на ТУ-Варна жури (проф. дн Е.Николов, чл.кор. проф. дн П.Петков, проф. дн К.Ищев) на 23.10.2012 г. в свое Становище, отхвърлят обвиненията в плагиатство („Анализираните 17 публикации … не могат да бъдат обвинени в плагиатство и „кражба“ на научни резултати на други автори“. „Няма основание да се постави искане за отнемане на научното звание на проф. дн Николай Джагаров.“).

Местният парламент гласува номинациите за награда „Варна”

3. Етичната комисия на ТУ-Варна на 14 ноември 2012 г. е констатирала, че „Авторските колективи с участието на проф. дтн Николай Джагаров …. не могат да бъдат обвинени в плагиатство“. Тоест няма основание за уволнение на Н. Джагаров.

4. Тъй като обвиненията и клеветите продължават вече 10 години, единственият начин да защитя честта и достойнството си е да се обърна към съда. Надявам се, българският съд бързо и безпристрастно да даде заслуженото на клеветника.

5. Мотивите за действията на Р. Киров могат да бъдат обяснени само със завист, достигаща параноични граници. Известна е трагедията на Александър Пушкин „Моцарт и Салиери“, която първоначално е имала заглавие „Завист“. Надявам се, в науката да има следа на Н. Джагаров, докато Р. Киров ще бъде запомнен само със завистта си.