Очна болница Варна
Очна болница Варна / Теодоси Бялков, touchesofvarna.blogspot.com
Подписването на договора между общината и университета беше отложено с три месеца
Общинската специализирана болница по очни болести във Варна да премине под управлението на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Това решиха днес общинските съветници на 42-то заседание на местния парламент.

Решението беше подкрепено и от опозицията. Д-р Ивайло Митковски от ДСБ коментира, че това е стъпка към по-добро здравно обслужване на гражданите и изрази надежда, че и занапред ще се мисли за прехвърляне собствеността на други здравни заведения.

Борислав Гуцанов от БСП също с адмирира подобно решение, но подчерта, че новото управление в лицето на МУ – Варна е държавно, а не частно.

С този акт местният парламент предоставя на висшето медицинско училище правата на едноличен собственик на капитала по управлението на общинските лечебни заведения, които са университетски болници. Продажбата на обособени части от здравните заведения ще се извършва след решение на Общинския съвет. Разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи ще са възможни само след разрешение на кмета на община Варна.

С три месеца беше отложено подписването на договора между кмета на община Варна и ректора на Медицинския университет относно предоставяне управлението на общинското лечебно заведение. С документа ще се уреждат: правата и задълженията на висшето училище, свързани с управлението на здравното заведение; финансовите ангажименти на университета към болницата; изискванията за отчетност и прозрачност на действията и решенията на управителя на лечебното заведение и висшето училище. В договора ще бъдат вписани отговорността на университета по отношение на финансовото състояние на лечебното заведение, както и основанията за предсрочно прекратяване на предоставените права за управление.

Съветниците гласуваха и промените в наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, което ще даде възможност подобни казуси като този с Очна болница да бъдат решавани по-лесно занапред.

Това е втората болница във Варна, която ще бъде управлявана от Медицинския университет. В началото на 2018-та година правителството предостави правата на едноличния собственик на капитала по управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ във Варна на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.