/ Община Велико Търново
Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от отработени масла ще се проведе в периода от 1 до 3 декември, включително, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна.

Инициативата се провежда съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“. По време на кампанията гражданите ще могат да предадат опасния отпадък от отработени масла безвъзмездно.

Община Варна с награда за туристическа дестинация

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла, припомнят от екологичната дирекция.

Мобилният събирателен пункт ще бъдат разположен както следва:

На 1 декември:

- от 10:00 до 12:00 ч. в район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“
- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Приморски“, кв. „Виница“ бивш пазар


На 2 декември:

- от 10:00 до 12:00 ч. в район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“
- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“


На 3 декември:

- от 10:00 до 12:00 ч. в район „Владислав  Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл. 302
- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.