Каква е процедурата за касиране на изборите във Варна?
Каква е процедурата за касиране на изборите във Варна? / снимка: Impact Press Group, архив

Жалба за касиране на резултатите от кметските избори внесе доц. Христо Бозов в Административния съд във Варна. Той реши да направи това в деня, в който новоизбраният кмет Иван Портних положи клетва и официално встъпи в длъжност.
От щаба на доц. Бозов съобщиха, че жалбата е свързана с установени редица нарушения, сгрешени протоколи и представяне на неистински  документи. Една от причините за искане анулиране на вота са откритите отворени чували с бюлетини при тяхното предаване в изборната нощ. Друга причина са разпространените, включително и в деня за размисъл, агитационни материали и билбордове със съдържание, което злепоставяло кандидата и уронвало неговия авторитет.
По този повод Дарик Варна проучи каква е процедурата за касиране на изборите за кмет.

Кой решава законни ли са изборите за кмет?

Административният съд решава споровете относно законността на избора за кмет. Решението на първа инстанция обаче може да бъде атакувано и тогава последната дума има Върховният административен съд.

Какъв е редът за подаване на жалбата?

Според Изборния кодекс жалбата се подава в съда чрез Общинската избирателна комисия. ОИК е длъжна в срок до три дни от получаването на жалбата да я изпрати в съда заедно с решението, което се оспорва.

Доц. Бозов не е спазил реда и е внесъл искането си за анулиране на вота директно в съда. В този случай съдът ще изпрати писмо до ОИК да окомплектова преписката и да я изпрати до магистратите, поясни пред Дарик варненският депутат и юрист Емил Радев, който миналия мандат беше член на парламентарната комисия по правни въпроси. По думите му няма начин съдът да не разгледа жалбата на доц. Бозов, но се губи време.

Какви са сроковете за произнасяне на съда?

Сроковете за разглеждане на жалбата за касиране на изборите са крайно съкратени, тъй като не може една община дълго време да стои във висящо положение.

Съдът насрочва открито заседание в срок до 7 дни от постъпването на жалбата. Магистратите са длъжни да се произнесат законни ли са изборите или не в срок до 14 дни от постъпването на жалбата в съда. Решението може да бъде атакувано с касационна жалба до 7 дни от обявяването му.

Следващата и последна инстанция – Върховният административен съд, се произнася по жалбата в срок от 14 дни от постъпването й в съда. Общият срок от подаването на жалбата до произнасянето на ВАС е най-много три месеца.

Кое се счита за основание за касиране на вота?

Само драстичните нарушения, повлияли върху изборните резултати, водят до касиране на вота. За сериозно нарушение се смята например непризнаването на  резултатите на цели секции заради недействителни бюлетини. Касиране на вота може да има и когато разликата в гласовете на двамата кандидати е минимална – 20-30 гласа. „При разлика над 2000 гласа във Варна това на практика е почти невъзможно“, коментира Емил Радев.

По повод твърденията на доц. Бозов за сгрешени протоколи юристът заяви, че на всички избори има технически грешки. „Изборният кодекс обаче много ясно е предвидил контролите, които са две – веднъж в ОИК, и втори път в ЦИК. На тези контроли техническите грешки се изчистват. За кметските избори във Варна и двете контроли са минали успешно и не виждам основания за касиране на вота. Освен това никой не е поискал броене на бюлетини в самата ОИК“, изтъкна варненският депутат.

Каква е процедурата в Административния съд?

Делото за касиране на изборите е като обикновено административно дело с тази разлика, че се гледа в много съкратени срокове. Сроковете за призоваване по Административнопроцесуалния кодекс в случая не се прилагат.

Какви са последиците при недействителност на избора?

Когато съдът е обявил резултата от изборите за недействителен, има нови избори. В този случай временно изпълняващият длъжността кмет продължава да изпълнява функциите си до полагане на клетва от новоизбрания градоначалник.