/ ThinkStock/Getty Images
Приходите от нощувки през ноември 2019 г. в област Варна достигат 2.8 млн.лв.
През ноември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата - 11.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.7%, а на леглата в тях - с 16.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 54.9 хил., или с 8.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 21.9%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 33.2 хил. са от български граждани, а 21.7 хил. - от чужденци.

През ноември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 14.0% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 31.9 и 10.2%.

През ноември 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Израел - 4.3 хил., от Германия - 3.6 хил., от Турция - 2.9 хил. и от Румъния - 1.2 хил. нощувки.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2019 г. се увеличава с 6.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 25.9 хиляди. От всички пренощували лица 69.6% са българи, като по-голяма част от тях (40.9%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 7.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Израел - 17.6%, след тях се нареждат тези от Турция - с 16.2%, от Германия - с 12.9% и от Румъния - с 9.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 74.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.8. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2019 г. е 16.1%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 19.5%, следвана от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.2% и местата за настаняване с 3 звезди - 11.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.8 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 5.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. в област Варна достигат 2.8 млн. лв., или с 2.4% повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 4.6%, така и от български граждани - с 0.6%.