/ iStock/Getty Images
Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 часа на 30 май. Записването на приетите деца ще става в периода 31 май - 5 юни, съобщиха от Общината.

Електронната система за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година в общинските училища във Варна ще бъде достъпна за регистрация на заявления от 10:00 часа на 15 май 2024 година. Крайната дата за кандидатстване е 23:59 часа на 27 май.

Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 часа на 30 май. Записването на приетите деца ще става в периода 31 май - 5 юни. Резултатите от второто класиране при приема на първокласници ще бъдат обявени на 14 юни, а от третото класиране - на 27 юни.

Община Варна няма да поема нов дълг и да вдига данъците през 2024 г.

Родителите могат да се запознаят с правилата за прием на адрес: https://school.uslugi.io/rules. Водещ критерий остава близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето.

Рубриката „Училища“ в платформата: https://school.uslugi.io/SchoolAreas би ги улеснила да се ориентират в разположението на училищата в града при избора на желания.

В рубриката „Често задавани въпроси“ - са публикувани основни указания в начина, по който се извършва кандидатстването и записването на вече приетото дете.

Преди отваряне на системата за прием, предстои актуализация на районите на училищата. Те ще бъдат публикувани в рубриката „Райони“. 

Всички новости преди и по време на протичане на приема ще бъдат публикувани периодично в рубриката Новини“ на адрес: https://school.uslugi.io

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня