332.33 са заразените с COVID-19 на 100 хиляди души на двуседмична база. Заболеваемостта по този показател продължава да расте. Това показва справка на DarikNews.bg в системата на здравните власти. 

КАРТА НЦЗПБ
НЦЗПБ

Първи регион се оцвети в жълто на картата на епидемичната обстановка по региони. Западният регион /Видин, Монтана, Враца, София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград/ премина в Етап 2 от Плана за справяне с пандемията. Останалите са в зеления Етап 1, като петдневната прогноза предвижда и този регион да се върне в първия етап. 

карта области и региони
coronavirus.bg

Бургас се присъединява към София, Варна и Силистра на картата на епидемичната обстановка по области. От днес вече и той е в Етап 2. Така Черноморието и столицата вече са изцяло в жълто. 

карта области и региони
coronavirus.bg

При влизане в Етап 2 се предвижда въвеждането на следните ограничителни мерки: 
 

  • носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок (напр. затвори);
  • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5м;
  • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
  • Работа от разстояние (надомна), при възможност. 
  • Носене на защитна маска за лице на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и в други обекти, както и по време на различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.
  • Въвеждане на изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.
  • Ограничаване на свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над 5 дни - по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.
  • Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи.
  • Недопускане смесване на ученици от различни паралелки. Въвеждане на задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини.


Противоепидемични мерки могат да бъдат въвеждани както на областно ниво (след предложение на директора на съответното РЗИ до Главния държавен здравен инспектор), така и на национално ниво (след предложение на Главния държавен здравен инспектор до министъра на здравеопазването).