Бургазлии доста по-доволни от стандарта си на живот от варненци
Бургазлии доста по-доволни от стандарта си на живот от варненци / снимки: Impact Press Group, архив

Жителите на Бургас са по-удовлетворени от стандарта си на живот от варненци, сочи мащабно проучване на Института за пазарна икономика за социално-икономическото състояние и развитие на 28-те области в страната. Специалистите нямат отговор на какво се дължи това, но са на мнение, че няма почти никаква връзка между благосъстоянието на хората и тяхната удовлетвореност от жизнения им стандарт. „Средният резултат за бургазлии е 2,69, докато във Варна е 2,29, т.е. разликата не е малка и на юг са доста по-доволни“, коментира пред Дарик Николай Вълканов, анализатор в института, с уговорката, че това са субективни усещания. По този показател София (столица) – най-богатата област в страната, е на четвърта позиция след едни от най-бедните региони Разград и Силистра.

Варненци може и да не са много доволни от жизнения си стандарт, но областта, която населяват, е една от най-добре развиващите у нас. Варна е втората най-богата област в България. Благосъстоянието на хората е нараснало близо 2,5 пъти от 2000-та година насам. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е около 7% над средния за страната, но остава два пъти по-нисък от София. „Т.е. въпреки че попада в групата на добре развиващите се области, разликата със столицата е над 2 пъти“, поясни икономистът.

Заетостта в морската ни столица традиционно е висока и по този показател областта се нарежда на трето място след София (столица) и Благоевград. Заетостта обаче рязко спада след най-силната 2008 г. с над осем процентни пункта, което представлява спад далеч по-голям от средния за страната. Това е годината, в която нивото на безработица започва бързо да нараства, достигайки 10,3% през 2011 г. и нареждайки Варна по-назад от области като Перник, Благоевград, Враца и Габрово.

„Това развитие на пазара на труда е логично предвид кризата в строителството и търговията. В това отношение Варна е много по-добре от област Бургас, която страда от много по-бързо растяща безработица през последните две години”, каза още Вълканов.

Варна обаче е след Бургас по размер на привлечените чуждестранни инвестиции. Конкурентната област се нарежда на второ място след София.

По размер на средствата по оперативните програми на ЕС, усвоени от общините в областта, Варна се нарежда на второ място, но ако бъдат разделени на човек от населението, Варна се придвижва в средата на таблицата на 13-о място.

Бургазлии доста подоволни от стандарта си на живот от варненци
netinfo
Морската столица заема челни позиции и в категорията демография. Варна е и с втората най-добра демографска  картина след София. Населението в областта е нараснало с близо 3% през последните десет години, което се дължи на високия механичен прираст, т.е. на заселващите се от вътрешността на страната хора. Естественият прираст е отрицателен, но е много по-добър от средния за страната, сочи проучването.

Варна стои много добре и по отношение на здравеопазването. Близо две трети от жителите на областта оценяват работата на лечебните заведения като „добра“ или „много добра“. Според почти половината анкетирани корупция в здравеопазването няма или почти няма. Едва 8% от потърсилите медицинска помощ през последната година са платили под масата за здраве. Първи по рушвети са Перник и София, където съответно 45 и 38 на сто са извършили нерегламентирани плащания в лечебни заведения.

Въпреки положителната оценка по отношение на здравеопазването има какво още да се желае. „Причината е, че на близо ¼ от търсилите здравна помощ през последната 1 година им се е наложило да прибегнат до здравни услуги извън границите на областта, т.е. тя по някакъв начин не е успяла да задоволи техните нужди“, коментира Вълканов.

Варна може да се похвали и с по-добро образование в сравнение с повечето е области в страната. Областта е с най-висок дял на висшистите след София. Варненските ученици традиционно се представят много добре на държавните зрелостни изпити, като средните оценки са по-високи спрямо тези за страната.

Същевременно Варна е и втората област след столицата със сериозен недостиг на места в детските градини. Като проблеми се очертават големият брой ученици на един учител, както и многото отпаднали ученици, най-вече между пети и осми клас.

Що се отнася до околната среда, Варна също се представя над средното за страната. Областта дърпа доста напред заради пречиствателните станции, които се изградиха или са в процес на изграждане. Големият проблем за областта са емисиите вредни вещества в атмосферата, които са пет пъти по-високи от средното за страната. „Притеснителното в случая е, че от 2005 г. емисиите непрекъснато се увеличават, едва през 2010 г. се наблюдава лек спад“, коментира специалистът.

Бургазлии доста подоволни от стандарта си на живот от варненци
netinfo
Бизнес средата във Варна обаче не е много добра и по този показател областта изостава. Един от основните проблем е свързан с работата на съдебната власт, която бизнесът оценява много ниско. Усещанията сред бизнесмените са за доста високи нива на корупция в съдебната система. Дргият голям проблем е противоречивата данъчна политика. Варненци плащат едни от най-високите налози в страната. Особено високи са данъците върху недвижимите имоти и за автомобилите, а в община Варна – и патентният данък. Като плюс се очертава такса битови отпадъци за компаниите, която са една от най-ниските във Варна и Девня.

Същевременно местната власт получава сравнително добра оценка. „Това не означава обаче, че администрацията работи много добре или че липсва корупция, а по-скоро, че положението е по-малко лошо спрямо други области”, поясни Вълканов.

Освен бизнес средата зле оценена е и инфраструктурата. Нови пътища не се строят, има спад в дължината на железопътната мрежа, а проектът за магистрала или скоростен път между Варна и Бургас е заложен далеч в бъдещето. Това, което дърпа Варна напред в таблицата, е достъпът и ползването на интернет. По този показател Варненска област се нарежда след  София-град, Враца и Стара Загора.

Големи различия има не само между регионите в страната, но в самата област Варна. Развитието на морската столица и останалите 11 общини е силно поляризирано. И няма как да бъде другояче, при условие че във Варна са концентрирани над три четвърти от предприятията, съответно тук и са големите пари.

Изследването "Регионални профили: показатели за развитие 2012" се прави за първи път от екипа на Института за пазарна икономика, за да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Проучени са 57 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа както икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи за нивата на местните данъци и такси, тенденциите в основното и средното образование, възприятията за бизнес средата и условията на живот в областите.