Близо 6 000 хазяи и хора със свободни професии се отчетоха пред данъчните
Близо 6 000 хазяи и хора със свободни професии се отчетоха пред данъчните / Sofia Photo Agency, архив

5 854 варненци са декларирали авансов данък за първото тримесечие на 2013 година. Те са подали задължителната от тази година декларация по образец 4001, съобщиха от НАП Варна.

Задължение да внасят такава декларация имат всички хазяи, които отдават помещения под наем на физически лица. Освен от наемодателите новата декларация се подава и в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Документът се внася от хора със свободна професия.

Такива са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти. В тази група влизат и хората, които осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Декларацията се подава три пъти годишно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за ІV-то тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се ще представят пред НАП до края на април 2014 г.

Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по образец 4001. В този случай декларацията се подава от наемателя.